25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ สยามพารากอน

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมชม งาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สยามพารากอน

แบบตอบรับการเข้าร่วมชม งาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
E-mail*  
Title*  
Name*  
Surname*  
Birthday
Sex
Occupation
Organization*  
Address
District
Province
Zipcode
Mobile*  
สมาชิก Biodata*  
สะดวกเข้าร่วมชมงานในวันที่*


 
ต้องการจดหมายเชิญเข้าร่วมงานจาก สกว.*  
ต้องการยกเลิกการรับข้อมูลทางอีเมล์จาก Biodata*  
 


แนะนำผู้สนใจท่านอื่นเข้าร่วมกิจกรรม
E-mail: