บริการค้นหา นักวิจัย

พิมพ์ ผลงานวิจัย


ขณะนี้จำนวนผู้ online: 27 คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  20286  คน
จำนวนสมาชิกใหม่เดือนนี้  87 คน
จำนวนผู้สมัครสมาชิกวันนี้  0 คน
จำนวนผู้เข้าใช้งานเดือนนี้ 6840 ครั้ง
จำนวนสมาชิกระดับ  Platinum:  143  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Gold:  487  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Silver:  19656  คน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเมนู 'สมัคร' ตรงเมนูบาร์ด้านบนเพื่อขอใช้บริการ BIODATA ได้ทันที

Username: Password:  
   


 

ข่าวสาร Biodata

 ดาวน์โหลด

สาร biodata ฉบับที่ 82
จรรยาบรรณ (7) ความสัมพันธ์กับวงการของตัวเอง

 

เรียน สมาชิก biodata ทุกท่าน
นอกจากจรรยาบรรณกับสังคมแล้ว "มืออาชีพ" ต้องมีจรรยาบรรณที่สัมพันธ์กับวงการของตัวเองอีกด้วย ซึ่งนำมาเสนอใน "สาร biodata" ฉบับนี้ ดังนี้

"เรื่องความสัมพันธ์กับวงการของตัวเอง (Relationship to the Profession) ส่วนนี้ก็มีไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการอาชีพนั้นเอง มืออาชีพต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะ
1. สนับสนุนเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันในทางที่ถูก และสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสเรียนรู้วิถีที่ถูกต้องของวงการเพื่อจะเป็นมืออาชีพที่ดีในรุ่นต่อไป อาชีพนั้นจะได้กว้างขวางยิ่งขึ้นๆ
2. Share ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับกับเพื่อนร่วมอาชีพในเรื่องและในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอาชีพนั้นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ไม่ใช่เก็บความรู้ไว้คนเดียวจนตายไปกับตัว (ช่างบ้านเรามักจะเป็นแบบนี้ แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นจารึกวัดโพธิ์ ที่ share ความรู้ทางแพทย์แผนไทยไว้เป็นสมบัติสาธารณะ)
3. ช่วยกันจัดการกับสมาชิกของวงการที่ทำอะไรออกนอกลู่นอกทาง ทั้งโดยการพูดคุยเป็นส่วนตัวและโดยการนำเรื่องเข้าหารือกับสมาชิกอื่นๆในวงการ ทั้งนี้เพื่อมิให้ปลาทั้งข้องเหม็นไปด้วย..."

เรื่องจารึกวัดโพธิ์นี้มีเกร็ดที่ต่างออกไปว่า มีข้อสงสัยว่าทำไมรัชกาลที่ 3 ท่านสั่งให้จารึกไว้ ทั้งๆ ที่ขัดกับวิธีปฏิบัติในสมัยนั้นที่จะหวงวิชากันไว้ในตระกูลตนเอง (นอกจากตำราแพทย์แล้ว ยังมีตำราดูม้า ช้าง ฯลฯ อีกด้วย) คำอธิบายอย่างหนึ่งคือ สมัยนั้นความรู้ตะวันตกกำลังหลั่งไหลเข้าภูมิภาคนี้ พร้อมกับอำนาจทางทหาร (พม่าเสียให้แก่อังกฤษในรัชกาลที่ 3) ท่านต้องการบันทึกเป็นหลักฐานว่าความรู้บรรพบุรุษไทยแท้ก็มีอยู่ เพื่อให้คนไทยไม่หลงกับความรู้ข้างนอกมากนัก
วัฒนธรรมตะวันออกเป็นวัฒนธรรมที่หวงความรู้มาก่อน เราจะเห็นนิทานพื้นบ้านที่อาจารย์เก็บเคล็ดวิชาไว้ รอจนเจอศิษย์ที่ไว้ใจได้ที่จะมอบหมายให้ดูแลสำนัก (ตอนตัวเองใกล้ตาย) แล้วจึงจะบอกเคล็ดวิชา บ้างก็หวงไว้ในตระกูลตน เมื่อจะพัฒนากลุ่มวงการอาชีพ (professional) ก็เลยทำไม่เป็น ทำในเรื่องที่ไม่ควรทำ สมาคมวิชาชีพควรทำหน้าที่ส่งเสริมการทำอาชีพให้เป็น "มืออาชีพ" และควบคุมการใช้อาชีพไปในทางผิด ซึ่งคือหลัก 3 ประการข้างต้นนั่นเอง
การวิจัยก็เช่นกัน หากเราไม่เข้าใจทั้ง 3 ข้อข้างต้น เราก็จะปฏิบัติผิด เช่น ความสัมพันธ์ข้อ 1 เราจะต้องสนับสนุนการทำงานเป็นทีมที่ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ (สกว. มีทุนประเภทสร้างกลุ่มวิจัยอยู่ที่ฝ่ายวิชาการ) หากไม่ปฏิบัติ นักวิจัยจะทำเดี่ยว (เพราะไม่อยากแบ่งผลงานให้คนอื่นตอนใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) งานจะแคบ แต่อาจจะใช้ไม่ได้ (นักวิจัยอาจจะเห็นว่าใช้ได้ คือได้ตำแหน่งทางวิชาการ) บางทีกติกาที่สร้างขึ้นมาก็เป็นตัวทำลายการสนับสนุนคนรุ่นใหม่อย่างรู้ไม่เท่าทัน (ระยะหลังนี้มีคนบ่นเกี่ยวกับกติกา สกอ. เรื่องการมีส่วนในผลงานวิชาการกันมากว่าไม่ส่งเสริมการทำงานแบบทีม ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบ ผมฟังคนอื่นบ่นมาอีกทีหนึ่ง)
ข้อ 2 นั้น เกี่ยวพันกับข้อ 1 โดยตรง รู้อะไรแล้วต้องบอก เพื่อให้คนอื่นช่วยกันเอาไปขยายความรู้ต่อยอดได้ ไม่ทราบว่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วหรือยังว่ามีครั้งหนึ่งที่ สกว. ขัดใจกับผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมาก คือท่านมา comment งานแบบจับผิด เหมือนการตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษา จากคำถามและท่าทีของท่าน เห็นได้ชัดว่าท่านรู้แต่ไม่บอก แต่ตั้งใจมาซักไล่ความรู้ของนักวิจัยแทน เมื่อนักวิจัยตอบไม่ได้ท่านก็สะใจ (สังเกตจากท่าที) ระบบการทำงานวิจัยนั้นเราต้องช่วยกันชี้ทางแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่มาเข่นฆ่ากัน
หลายคนคงไม่ทราบว่าตอนนี้มี software ที่ตรวจจับได้ว่า paper ที่ตีพิมพ์นั้นลอกมาจาก paper อื่นหรือไม่ เมื่อหลายวันก่อนมีการตรวจพบว่าวงการวิชาการในสาขาหนึ่งของประเทศไทยมีการลอกผลงานผู้อื่นมาตีพิมพ์ใหม่รวมแล้ว 8 ราย ("สาร biodata" เคยยกเรื่องนี้มาเล่าแล้ว) จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกต้องนำการจัดการความสัมพันธ์ข้อ 3 มาใช้
จรรยาบรรณในเรื่องความสัมพันธ์ของวงการจึงมีทั้งสนับสนุนและควบคุม เพื่อความเจริญของวงการวิชาชีพ
จะว่าไปแล้ว สิ่งที่ biodata ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องมือตามข้อ 1 และ 2 ของการสร้างมืออาชีพในการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัยนั่นเอง

ข่าวดีประจำฉบับ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เปิดให้สามารถดาวน์โหลด และอ่านผ่านทางเว็บไซต์ http://abcjournal.trf.or.th โดยสมาชิก biodata ทุกท่าน สามารถใช้ username และ password ของท่านในการ login เพื่ออ่านวารสารได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

ข้อมูลที่น่าสนใจถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,857 ราย เพิ่มจากฉบับที่แล้ว 21 ราย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
12 กุมภาพันธ์ 2552


ข่าวสารทุนวิจัย สกว.

           1. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครทุนได้ภายในวันที่ 10 .. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับ สกว.

           1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 "ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง"  23-24 ม.ค. 2557 ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับบทความวิชาการจนถึงวันที่ 15 .ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           2. โครงการวิจัย การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2556 ที่อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น

           1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่11 ก้าวไกลไปกับวิทยาศาสตร์  ก้าวสู่ AEC “Forward into the Future of the AEC with Science” วันที่  27  ก.ย.  2556 ณ อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติ


           2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งอาจารย์สาขาเคมี เน้นเคมีอนินทรีย์ จำนวน อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           3. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           4. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           5. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านโลจิสติกส์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           6. การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 เรื่อง Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community วันที่ ต.ค. 56 ณ โรงแรมนารายณ์  ถนนสีลม กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม


           7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS THAILAND 2013 หัวข้อ มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” ระหว่างวันที่ 15 -19 ต.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           8. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           9. ประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยขึ้น จำนวน โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม


           10. ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม เรื่อง เวชพันธุศาสตร์ (Genetic Medicine) ในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม 230/1 ชั้น อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม


           11. The Tenth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2013) October 28-30, 2013, Phuket, Thailand  More Information


           12. Chula International Workshop "Protein Expression & Purification Strategies" (PEP 2013) Faculty of Medicine Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 28 October - 1 November 2013 More Information


           13. The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013), October 31, 2013 – November 02, 2013, Phuket, Thailand More Information


           14. 4th International Conference on Language and Education "Multilingual Education for All in Asia and the Pacific: Policies, Practices and Processes" 6-8 November 2013, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok More Information


           15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ วันที่ 13 - 15 พ.ย. 2556 ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติ


           16. การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013 Muroran Institute of Technology - Chiang Mai University 15-16 November, 2013 at โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           17. International Conference on Languages 2013 (ICL2013) November 16-17, 2013 Boat Lagoon Resort, Phuket, Thailand More Information


           18. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Tourism and Culture in Asia วันที่ 17-18 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           19. International Conference The 4th Education for Rural Transformation (ERT) International Symposium 2013 on “Research-Based Evidence of Good Practice” Bangkok, Thailand 18th-20th November 2013 More Information


           20. The First Conference of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics (APSAFE2013), 28-30 November 2013, Chulalongkorn University More Information


           21. งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8"เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ" และ The Sixth International Fisheries Conference ระหว่างวันที่ 4-6 .ค. 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียดเพิ่มเติม


           22. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 10 - 13 December 2013 Bangkok, Thailand More Information


           23. การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ภายใต้หัวข้อ The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience : 50th Chiang Mai University Anniversary  ระหว่างวันที่ 6-ก.พ. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           24. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 (CAPToR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2014) วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รายละเอียดเพิ่มเติม


           25. the 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological Responses to Global Challenges”, March 27-29, 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand More Information


           26. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 “Bridging ASEAN Biochemical Research Communities” April 2-3, 2014 Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand More Information


           27. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2557 ณ กรุงเทพมหานคร เปิดรับบทความวิชาการภายในวันที่ 15 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           28. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.  2557 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           29. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 5)” ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 255ณ Moevenpick resort & spa Karon beach Phuket จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติม