บริการค้นหา นักวิจัย

พิมพ์ ผลงานวิจัย


ขณะนี้จำนวนผู้ online: 25 คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  20286  คน
จำนวนสมาชิกใหม่เดือนนี้  87 คน
จำนวนผู้สมัครสมาชิกวันนี้  0 คน
จำนวนผู้เข้าใช้งานเดือนนี้ 6840 ครั้ง
จำนวนสมาชิกระดับ  Platinum:  143  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Gold:  487  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Silver:  19656  คน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเมนู 'สมัคร' ตรงเมนูบาร์ด้านบนเพื่อขอใช้บริการ BIODATA ได้ทันที

Username: Password:  
   


 

ข่าวสาร Biodata

 ดาวน์โหลด

สาร biodata ฉบับที่ 152

โดยจิรภัทร ศรัทธาธรรมกุล
เว็บมาสเตอร์ สกว
.

เรียนสมาชิก biodata ทุกท่าน  สัปดาห์นี้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP (Project Based Personnel Exchange Programme) สำหรับปี 2011/12 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 (รายละเอียดในปิดท้ายสาร biodata)

สำหรับสาร biodata ฉบับนี้ ผมขอเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมเล็ก ๆ กิจกรรมหนึ่ง ซึ่ง สกว. ได้ดำเนินการมาตลอดในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อว่า “กิจกรรม สกว. รักษ์ประหยัด” ด้วยการรณรงค์ให้พนักงาน สกว. หันมาใส่ใจกับสิ่งรอบข้างที่เกิดการสูญเปล่า เช่น การปิดไฟในเวลากลางวัน การใช้น้ำอย่างพอเหมาะ หรือการวางแผนการส่งจดหมาย เป็นต้น     เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ประหยัด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าออกไป

การลดค่าใช้จ่ายด้วยการประหยัดนั้น ในหลาย ๆ หน่วยงานก็ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด หลายท่านอาจเกิดคำถามว่าเมื่อประหยัดทุกอย่างแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรลงได้อีก คำตอบก็คือ  “มีครับ”

อันดับแรก เราต้องมองเรื่องการประหยัดกับความพอดีเสียก่อน กล่าวคือ ต้องกำจัดความสูญเปล่าที่เกินพอดีเท่านั้น หากมากไป การประหยัดนั้นก็อาจนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้      

อันดับถัดมา คำว่า ประหยัด” ในความหมายของผม จะหมายถึงการลดต้นทุน ซึ่งเป็นรูปแบบของการเพิ่มผลผลิต จะมีอยู่ด้วยกันดังนี้ครับ

1.     การทำให้ต้นทุนลดลง และให้เอาต์พุต (Output) ที่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

2.     การทำให้ต้นทุนลดลง และให้เอาต์พุตที่ได้มีจำนวนเท่าเดิม

3.     การทำให้ต้นทุนลดลง และให้เอาต์พุตที่ได้ลดลงน้อยกว่าต้นทุนที่ลดลง

4.     การทำให้ต้นทุนเท่าเดิม และให้เอาต์พุตที่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

5.     การทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และให้เอาต์พุตที่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

เมื่อค่าใช้จ่ายจำพวกค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าส่งจดหมาย ถือเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งที่สามารถลดลงได้ด้วยการประหยัด แต่ในระบบก็ยังมีต้นทุนอีกหลายอย่างที่เรามองข้ามไปครับ เพื่อเพิ่มเอาต์พุตที่เกิดขึ้น ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหันมามองต้นทุนที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

วิธีการหนึ่งซึ่งผมได้จากหนังสือ ต้องกำจัด “เก้าอี้” ถึงจะมี “กำไร” แปลโดยคุณสินี  มิตานิ เป็นกลยุทธ์การลดต้นทุนของคุณซากะมากิ  ฮิซาชิ ประธานบริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำมาใช้เพื่อกำจัดความสูญเปล่าทางด้านเวลา

คุณซากะมากิ อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของอเมริกา เกี่ยวกับการทดลองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่ทำร่วมกับองค์การ NASA ในหัวข้อเรื่อง “เวลาที่นั่ง กับเวลาที่ยืน เวลาไหนทำให้เกิดไอเดียมากกว่ากัน” ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ เพราะไม่ว่าจะนั่งหรือยืน ไอเดียที่เกิดขึ้นไม่ต่างกัน แต่ความเร็วในการเกิดไอเดียนั้น พบว่าขณะที่ยืนจะเกิดไอเดียเร็วกว่าตอนที่นั่งถึง 30% ดังนั้นคุณซากะมากิ จึงเกิดความคิดว่า ถ้ายืนแล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าถึง 30% การยืนทำงานน่าจะให้ผลที่ดีกว่าการนั่งทำงาน จึงนำมาทดลองใช้กับพนักงานของตนเอง และก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งครับ

            ดังนั้น หากเรานำวิธีการนี้มาปฏิบัติ แล้วทำให้ความสูญเปล่าทางด้านเวลาในการเกิดไอเดียลดลง ก็ถือเป็นการประหยัดวิธีการหนึ่งครับ เพราะลดเวลาที่ใช้ลงได้ถึง 30% (น่าสนใจนะครับหากนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน หากการยืนเรียนจะทำให้นักเรียนเข้าใจเร็วขึ้นถึง 30%)

เห็นไหมครับว่ายังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบลงได้ และภายใต้กิจกรรม สกว. รักษ์ประหยัด คงมีความรู้อีกมากมายที่จะนำมาถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปครับ สำหรับสาร biodata ฉบับนี้ ผมถือโอกาสทดลองการยืนเขียนต้นฉบับเป็นครั้งแรก ส่วนผลลัพธ์นั้น? สมาชิกต้องลองปฏิบัติเพื่อหาคำตอบดูครับ     

            ปิดท้ายสาร biodata ฉบับนี้กับข่าวที่น่าสนใจดังนี้

1.       โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมกับ The German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP (Project Based Personnel Exchange Programme) สำหรับปี 2011/12 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

2.       SIFA Public Dialogues “OUR WORLD IS NOT FOR SALE” Saturday 28 August 2010 and Saturday 4 September 2010 (see more)

3.       โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) จัดประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

4.       TRF Policy Brief ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2553 เรื่อง “ภาคเกษตรกรรมไทยกับผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ WTO” ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเนื้อหาและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://prp.trf.or.th หรือ http://trfpolicybrief.trf.or.th

พบเรื่องราวดีๆ และข่าวสารที่น่าสนใจในฉบับหน้า สวัสดีครับ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวประจำฉบับ

ข่าวสารทุนวิจัย สกว.

1.       ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554  รายละเอียดเพิ่มเติม

2.       ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ความมั่นคงด้านอาหาร: การจัดการทรัพยากรดินเพื่อระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน และ การจัดการด้านความมั่นคงอาหารโดยชุมชน กำหนดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 15 ก.ย. พ.ศ. 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม

3.       โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครทุน Fulbright-Thailand Research Fund Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2554 สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกา หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2553  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับ สกว.

1.       Update ล่าสุด สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ “การบูรณาการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทานในการผลิตและบริการ” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 11 – 12 พ.ย. 2553 ณ กระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม

2.       ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการประกาศเกียรติคุณและเสวนาทางวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” วันที่ 15 ก.ย. 2553 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

3.       การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"  วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 2553 ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทุนวิจัยของหน่วยงานอื่น

1.       มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 17 พ.ศ.2553 หมดเขตรับการเสนอชื่อ วันที่ 20  ก.ย.  2553 รายละเอียดเพิ่มเติม

2.       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2554 เสนอผลงานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น

1.       วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 10 ประจำปี 2553 "Prospective and Future Trends in Women Health" วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2553 ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

2.       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ระหว่างวันที่ 19 - 22 ต.ค. 2553 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่ม

3.       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการ The 9th Joint Seminar of JSPS-NRCT Core University Exchange System on Natural Medicine in Pharmaceutical Science เรื่อง "Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges and Future Collaboration" ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค. พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่ม

4.       เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีงานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ในวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2552 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่ม

5.       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด International Workshop On Protein Expression And Purification Strategies ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.ย. 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม

6.       การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE วันที่ 19 20 พ.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม

7.       สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ The 22nd Annual Meeting and International Conference of the Thai Society ในวันที่ 20-22 ต.ค. 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม

26 สิงหาคม 2553
http://biodata.trf.or.th

ข่าวสารทุนวิจัย สกว.

           1. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครทุนได้ภายในวันที่ 10 .. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับ สกว.

           1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 "ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง"  23-24 ม.ค. 2557 ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับบทความวิชาการจนถึงวันที่ 15 .ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           2. โครงการวิจัย การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2556 ที่อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น

           1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่11 ก้าวไกลไปกับวิทยาศาสตร์  ก้าวสู่ AEC “Forward into the Future of the AEC with Science” วันที่  27  ก.ย.  2556 ณ อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติ


           2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งอาจารย์สาขาเคมี เน้นเคมีอนินทรีย์ จำนวน อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           3. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           4. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           5. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านโลจิสติกส์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           6. การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 เรื่อง Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community วันที่ ต.ค. 56 ณ โรงแรมนารายณ์  ถนนสีลม กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม


           7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS THAILAND 2013 หัวข้อ มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” ระหว่างวันที่ 15 -19 ต.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           8. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           9. ประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยขึ้น จำนวน โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม


           10. ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม เรื่อง เวชพันธุศาสตร์ (Genetic Medicine) ในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม 230/1 ชั้น อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม


           11. The Tenth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2013) October 28-30, 2013, Phuket, Thailand  More Information


           12. Chula International Workshop "Protein Expression & Purification Strategies" (PEP 2013) Faculty of Medicine Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 28 October - 1 November 2013 More Information


           13. The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013), October 31, 2013 – November 02, 2013, Phuket, Thailand More Information


           14. 4th International Conference on Language and Education "Multilingual Education for All in Asia and the Pacific: Policies, Practices and Processes" 6-8 November 2013, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok More Information


           15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ วันที่ 13 - 15 พ.ย. 2556 ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติ


           16. การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013 Muroran Institute of Technology - Chiang Mai University 15-16 November, 2013 at โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           17. International Conference on Languages 2013 (ICL2013) November 16-17, 2013 Boat Lagoon Resort, Phuket, Thailand More Information


           18. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Tourism and Culture in Asia วันที่ 17-18 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           19. International Conference The 4th Education for Rural Transformation (ERT) International Symposium 2013 on “Research-Based Evidence of Good Practice” Bangkok, Thailand 18th-20th November 2013 More Information


           20. The First Conference of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics (APSAFE2013), 28-30 November 2013, Chulalongkorn University More Information


           21. งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8"เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ" และ The Sixth International Fisheries Conference ระหว่างวันที่ 4-6 .ค. 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียดเพิ่มเติม


           22. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 10 - 13 December 2013 Bangkok, Thailand More Information


           23. การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ภายใต้หัวข้อ The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience : 50th Chiang Mai University Anniversary  ระหว่างวันที่ 6-ก.พ. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           24. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 (CAPToR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2014) วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รายละเอียดเพิ่มเติม


           25. the 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological Responses to Global Challenges”, March 27-29, 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand More Information


           26. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 “Bridging ASEAN Biochemical Research Communities” April 2-3, 2014 Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand More Information


           27. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2557 ณ กรุงเทพมหานคร เปิดรับบทความวิชาการภายในวันที่ 15 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           28. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.  2557 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           29. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 5)” ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 255ณ Moevenpick resort & spa Karon beach Phuket จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติม