บริการค้นหา นักวิจัย

พิมพ์ ผลงานวิจัย


ขณะนี้จำนวนผู้ online: 26 คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  20286  คน
จำนวนสมาชิกใหม่เดือนนี้  87 คน
จำนวนผู้สมัครสมาชิกวันนี้  0 คน
จำนวนผู้เข้าใช้งานเดือนนี้ 6840 ครั้ง
จำนวนสมาชิกระดับ  Platinum:  143  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Gold:  487  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Silver:  19656  คน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเมนู 'สมัคร' ตรงเมนูบาร์ด้านบนเพื่อขอใช้บริการ BIODATA ได้ทันที

Username: Password:  
   


 

ข่าวสาร Biodata

 ดาวน์โหลด

สาร Biodata ฉบับที่ 268

โดยจิรภัทร ศรัทธาธรรมกุล

เว็บมาสเตอร์ สกว.


          เรียนสมาชิกทุกท่าน สาร Biodata สัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สก.) ที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียน ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2555 จากกรมบัญชีกลาง ด้วยครับ


          โดยเมื่อวันที่ เมษายน 2556 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขึ้นรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2555 ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ในฐานะที่ สกวเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น มีผลงานการดำเนินงานในภาพรวมดีมากในทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะการดำเนินงานตามภารกิจหลักที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


          ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจัดงานมอบ “รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2555” ให้กับกองทุนและทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เกิดการพัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สิน และทรัพยากรทางการเงินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


          สำหรับกองทุนที่ถูกพิจารณานั้นประกอบด้วยกองทุนต่าง ๆ ทั้งหมด 110 กองทุน ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลมีอยู่ด้วยกัน 5 กองทุน มีรายชื่อดังนี้ครับ


          รางวัลผลงานดีเด่น ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ สังกัดกรมประมง และรางวัลชมเชยผลงานดีเด่น ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย สังกัดกรมธนารักษ์


          รางวัลประสิทธิภาพด้านบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่ แบ่งเป็น

          1. ทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ างวัล ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


          2. ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รางวัล ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร สังกัดศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


          ต้องบอกว่า รางวัลดังกล่าวที่ สกวได้รับนั้น ไม่ได้เกิดจาก สกวเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือ และความมุ่งมั่น ของทีมงาน นักวิจัย เครือข่ายการวิจัยทุกคน ที่ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์สูงสุด จน สกวได้รับรางวัลนี้มาครับ และผมขอเป็นกำลังใจ (และเป็นกำลังแรงให้สิ่งดี ๆ เหล่านี้อยู่กับ สกวตลอดไปครับ

 

มุมเอกสาร/สิ่งพิมพ์แนะนำประจำสัปดาห์


 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย

ฉบับที่ 106   ปีที่ 18 เดือน ฤศจิกายน  ธันวาคม   2555

Theme ประจำฉบับนี้ คือ รู้เขารู้เรา ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)” (อ่านต่อ)

 

 

ปิดท้ายสาร Biodata ฉบับนี้กับข่าวที่น่าสนใจดังนี้

 

          1. รายการหนึ่งนาทีกับงานวิจัย สกว. ตอน "ผ้าและด้ายไหมอีรี่ ไหมพันธุ์ใหม่กินใบมันสำปะหลัง" ออกอากาศทางโพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอลค์ FM 101 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา09.30 - 11.00 น. (รับฟังออนไลน์)


          2. รายการหนึ่งนาทีกับงานวิจัย สกว. ตอน "ใยไผ่ขัดผิว" ออกอากาศทางโพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอลค์ FM 101 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 - 11.00 น. (รับฟังออนไลน์)


          3. ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง “สมุนไพรน่ารู้” วันที่ 18 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น สำนักหอสมุดกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)


          4. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์กรภาคีเครื่อข่ายจัดการประชุมนานาชาติ “Social Quality in Asia: Moving From Concept to Practice” ในวันพฤหัสบดีที่ ฤษภาคม2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)


          5. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

          พบเรื่องราวดี ๆ และข่าวสารที่น่าสนใจในฉบับหน้า สวัสดีครับ

 

 

เมษายน 2556

http://biodata.trf.or.th

ข่าวสารทุนวิจัย สกว.

           1. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครทุนได้ภายในวันที่ 10 .. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับ สกว.

           1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 "ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง"  23-24 ม.ค. 2557 ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับบทความวิชาการจนถึงวันที่ 15 .ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           2. โครงการวิจัย การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2556 ที่อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น

           1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่11 ก้าวไกลไปกับวิทยาศาสตร์  ก้าวสู่ AEC “Forward into the Future of the AEC with Science” วันที่  27  ก.ย.  2556 ณ อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติ


           2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งอาจารย์สาขาเคมี เน้นเคมีอนินทรีย์ จำนวน อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           3. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           4. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           5. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านโลจิสติกส์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           6. การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 เรื่อง Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community วันที่ ต.ค. 56 ณ โรงแรมนารายณ์  ถนนสีลม กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม


           7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS THAILAND 2013 หัวข้อ มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” ระหว่างวันที่ 15 -19 ต.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           8. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           9. ประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยขึ้น จำนวน โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม


           10. ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม เรื่อง เวชพันธุศาสตร์ (Genetic Medicine) ในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม 230/1 ชั้น อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม


           11. The Tenth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2013) October 28-30, 2013, Phuket, Thailand  More Information


           12. Chula International Workshop "Protein Expression & Purification Strategies" (PEP 2013) Faculty of Medicine Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 28 October - 1 November 2013 More Information


           13. The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013), October 31, 2013 – November 02, 2013, Phuket, Thailand More Information


           14. 4th International Conference on Language and Education "Multilingual Education for All in Asia and the Pacific: Policies, Practices and Processes" 6-8 November 2013, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok More Information


           15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ วันที่ 13 - 15 พ.ย. 2556 ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติ


           16. การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013 Muroran Institute of Technology - Chiang Mai University 15-16 November, 2013 at โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           17. International Conference on Languages 2013 (ICL2013) November 16-17, 2013 Boat Lagoon Resort, Phuket, Thailand More Information


           18. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Tourism and Culture in Asia วันที่ 17-18 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           19. International Conference The 4th Education for Rural Transformation (ERT) International Symposium 2013 on “Research-Based Evidence of Good Practice” Bangkok, Thailand 18th-20th November 2013 More Information


           20. The First Conference of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics (APSAFE2013), 28-30 November 2013, Chulalongkorn University More Information


           21. งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8"เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ" และ The Sixth International Fisheries Conference ระหว่างวันที่ 4-6 .ค. 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียดเพิ่มเติม


           22. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 10 - 13 December 2013 Bangkok, Thailand More Information


           23. การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ภายใต้หัวข้อ The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience : 50th Chiang Mai University Anniversary  ระหว่างวันที่ 6-ก.พ. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           24. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 (CAPToR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2014) วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รายละเอียดเพิ่มเติม


           25. the 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological Responses to Global Challenges”, March 27-29, 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand More Information


           26. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 “Bridging ASEAN Biochemical Research Communities” April 2-3, 2014 Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand More Information


           27. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2557 ณ กรุงเทพมหานคร เปิดรับบทความวิชาการภายในวันที่ 15 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           28. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.  2557 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           29. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 5)” ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 255ณ Moevenpick resort & spa Karon beach Phuket จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติม