บริการค้นหา นักวิจัย

พิมพ์ ผลงานวิจัย


ขณะนี้จำนวนผู้ online: 5 คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  22263  คน
จำนวนสมาชิกใหม่เดือนนี้  3 คน
จำนวนผู้สมัครสมาชิกวันนี้  0 คน
จำนวนผู้เข้าใช้งานเดือนนี้ 31 ครั้ง
จำนวนสมาชิกระดับ  Platinum:  95  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Gold:  386  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Silver:  21782  คน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเมนู 'สมัคร' ตรงเมนูบาร์ด้านบนเพื่อขอใช้บริการ BIODATA ได้ทันที

Username: Password:  
   


 

FAQ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับฐานข้อมูล Biodata

thumbnail ทำไม สกว.จึงทำฐานข้อมูลนี้?

สกว.สนับสนุนการวิจัยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จึงมีคนนอกวงการมหาวิทยาลัยรู้จักมากขึ้น ปัญหาต่างๆที่น่าจะเป็นโจทย์วิจัยได้ก็ประดังเข้ามา ดังนั้น ขณะนี้แทนที่จะประกาศทุนให้นักวิจัยเสนอเข้ามาแบบเดิมๆ แต่กลับกลายเป็นว่ามีคนอื่นเอาโจทย์มาให้มากมาย ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสนับสนุนงานวิจัยแบบ demand-pull งานลักษณะนี้จึงเป็นหน้าที่ของ สกว. ที่จะหานักวิจัยที่ “เหมาะที่สุด” มาหารือพัฒนา proposal วิจัยกัน ปัญหาอยู่ที่ว่า “ใครล่ะที่เหมาะที่สุด” ถ้า สกว. ทราบว่านักวิจัยท่านไหนเรียนอะไรมา จบแล้วกลับมาทำอะไรต่อ มีประสบการณ์อะไรเพิ่ม ก็จะได้ส่งโจทย์ให้คนที่ “น่าจะเหมาะสม” ทราบ แล้วผู้รับโจทย์ทั้งหลาย (หากสนใจทำวิจัย) ก็จะได้เสนอแนวคิดว่าจะทำอย่างไร สกว. ก็จะตัดสินจากแนวคิดที่เสนอได้ว่าใครที่เหมาะที่สุด นี่คือแผนการเบื้องหลังโครงการฐานข้อมูลนี้

ใครจะได้ประโยชน์บ้าง?

อันดับแรก คือ ประเทศเราเอง เพราะการได้คนที่เหมาะที่สุดมาทำวิจัยก็หมายถึงการใช้งบประมาณ (จากภาษี) อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
อันดับสอง คือ นักวิจัย (ที่อยู่ในฐานข้อมูล) เพราะหากได้รับการกลั่นกรองว่า “น่าจะเหมาะสม” ท่านก็จะได้รับทราบโจทย์วิจัยอย่างเท่าเทียมกัน ในเวลาเดียวกัน โดยไม่มีข้อจำกัดว่าท่านอยู่มหาวิทยาลัยไหน อยู่มุมไหนของประเทศ (ตราบเท่าที่ติดต่อทาง Email ได้) เป็นการประกาศทุนอย่างโปร่งใส
อันดับสาม คือ ผู้ที่ต้องการคำตอบ (user ) เพราะ สกว. สามารถจัดการให้ได้คนที่ “เหมาะที่สุด” มาช่วยแก้ปัญหาได้ อันดับสี่ คือ สกว. ผู้เป็นเจ้าของเวทีนี้ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเวลาจะให้ทุนประเภทเสาะหา (ไม่รับสมัคร) สกว. จะได้มีข้อมูลกลั่นกรองได้ครบ รวมทั้งจะใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับท่าน (ทาง email) ด้วย

ฐานข้อมูลนี้ต่างจากของหน่วยงานอื่นอย่างไร?

สกว.ทราบดีว่าท่านถูกขอให้กรอกประวัติมาหลายหนแล้ว ดังนั้น จึงพยายามทำให้ฐานข้อมูลนี้ต่างจากของหน่วยงานอื่นๆ คือทำให้คล้าย ๆ ฐานข้อมูลการสมัครงาน เช่น ใช้ระบบ Web ทำให้มีความเคลื่อนไหวทันสถานการณ์ มีการ update ได้เอง และที่สำคัญคือมีข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน (ข้อมูลจึงต่างจาก CV ทั่วไป) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย (ทั้ง 4 ฝ่ายข้างต้น) จึงขอให้ท่านตัดสินใจสมัครเข้าอยู่ในฐานข้อมูลนี้ และทำความเข้าใจในเจตนาของ สกว. และประโยชน์ที่จะได้ แล้วท่านจะกรอกข้อมูลได้สมบูรณ์สุด และอย่าลืม update เป็นประจำด้วย

การจัดลำดับสมาชิกมีวิธีการจัดลำดับอย่างไร?

สมาชิกทุกท่านมีสถานะเป็น silver member การเปลี่ยนสถานะจะเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ซึ่งขึ้นกับจำนวนข้อมูลของท่านดังตารางและอายุ (เรามีสมมุติฐานว่าผู้มีอายุมากน่าจะมีข้อมูลมากด้วย)

 

1. การ update ข้อมูลของตน ทุกครั้งที่การเพิ่ม 1 record ในส่วนของผลงานตีพิมพ์ ทุนวิจัย และการเป็นที่ปรึกษา (นักศึกษาบัณฑิตศึกษา/อุตสาหกรรม/ภาคราชการ) จะได้ 10 คะแนน
2. การ search ข้อมูลหาผู้รู้เฉพาะเรื่องแล้วส่งเมล์ โดยผู้ส่งเมล์ได้คะแนนครั้งละ 5 คะแนน (เดือนละไม่เกิน 10 คะแนน) และผู้รับเมล์จะได้คะแนน 10 คะแนน (เดือนละไม่เกิน 20 คะแนน) ดังนั้น ท่านต้องส่งเมล์จากระบบ biodata เท่านั้น สกว. จึงจะติดตามและให้คะแนนการมีส่วนร่วมได้
3. แนะนำสมาชิกใหม่ โดยส่งemail ถึงสมาชิกใหม่จากหน้า biodata ของท่าน (เพื่อให้ระบบติดตามให้คะแนนได้) หากสมาชิกที่ท่านแนะนำสมัครเป็นสมาชิก biodata ระบบจะเพิ่มคะแนนให้ท่าน 10 คะแนนต่อรายที่สมัคร และหากสมาชิกใหม่เลื่อนสถานะเป็น gold member ภายใน 30 วัน ผู้แนะนำจะได้รับ bonus อีก 10 คะแนน
4. การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นในการดำเนินงานของ biodata โดย สกว. พิจารณาให้คะแนนเป็นครั้งๆ ตามความเหมาะสม (ขึ้นกับความใหม่และนัยสำคัญของข้อแนะนำครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่ต่างกับบุคคลทั่วไป ?

สมาชิกbiodata ทั่วไปสามารถซื้อหนังสือ สกว. ได้รับส่วนลด 25% สมาชิกทองและแพลตินัมได้ส่วนลด 30% และ 40% ตามลำดับ สำหรับผลประโยชน์ในอนาคตอันใกล้นี้นั้น สกว. กำลังสร้างระบบงานที่จะส่งข่าวให้สมาชิกทราบทันทีที่มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งเข้ามา โดย สกว. จะค้นหาสมาชิกที่มี keywords ตรงกับรายงาน แล้วส่ง abstract ให้ท่านทาง email สมาชิก biodata จะทราบก่อนคนอื่น และจะเสริมด้วยสิทธิพิเศษที่ท่านจะ download รายงานนั้นได้ก่อนคนอื่น (fast track)ด้วยท่านจะได้ประโยชน์ที่biodata จัดให้หรือไม่นั้น ขึ้นกับความสมบูรณ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลของท่านเอง