Username: Password:  
   

บริการค้นหานักวิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย สกว. โดยการใช้ keyword ในการสืบค้น
ขั้นตอนการใช้งาน
1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูลนักวิจัย biodata
2. ระบุ Keyword ที่ต้องการค้นหา
3. คลิก "ค้นหา" เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูล
4. หน้าจอการค้นหาแสดงรายการทั้งหมดที่ค้นเจอ ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้
5. ท่านสามารถส่งอีเมลเพื่อติดต่อนักวิจัยได้โดยคลิก "ส่ง Email"