--%>

บริการค้นหา นักวิจัย

พิมพ์ ผลงานวิจัย


ขณะนี้จำนวนผู้ online: 3 คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  21697  คน
จำนวนสมาชิกใหม่เดือนนี้  101 คน
จำนวนผู้สมัครสมาชิกวันนี้  0 คน
จำนวนผู้เข้าใช้งานเดือนนี้ 5788 ครั้ง
จำนวนสมาชิกระดับ  Platinum:  148  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Gold:  484  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Silver:  21065  คน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเมนู 'สมัคร' ตรงเมนูบาร์ด้านบนเพื่อขอใช้บริการ BIODATA ได้ทันที


 

ลงทะเบียนกับ Biodata

ขั้นตอนการสมัครอยู่ในฐานข้อมูลสกว.(เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด)

thumbnail

1.ท่านต้องมี email address ส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียน
2.กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบ โดย username ต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกอื่น และ password ต้องมีความยาว 4-16 ตัวอักษร
3.ท่านสามารถใช้ username และ password ในการ "สมัครทุนออนไลน์" หรือแก้ไขประวัติของท่านในครั้งต่อไป
4.เมื่อท่านกรอกข้อมูลและสมัครอยู่ในฐานข้อมูลนักวิจัย สกว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ห้องทำงานส่วนตัวของท่าน ซึ่งใช้สำหรับ login เพื่อใช้ เขียน และแก้ไขประวัติของท่าน
5.ข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ จะปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากท่าน
6.กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อสกว. จะติดต่อกับท่านหากมีปัญหาในการพิจารณาการให้ทุน
7.เนื่องจากสกว. มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล biodata ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ทุกท่านกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในช่องที่กำหนดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ
8.หากช่องไหนที่มีการให้ดาว(ระดับคะแนน) กรุณาให้ดาวตามคุณภาพผลงานชิ้นนั้น ตามความถนัดและเชี่ยวชาญของท่าน


*** เป็นความรับผิดชอบของผู้กรอกข้อมูลที่จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง สมกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของความเป็นนักวิชาการ หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลเป็นเท็จโดยเจตนา
สกว. อาจใช้มาตราการในขอบเขตที่ สกว. มีอยู่